UTRECHT – Tijdens onderzoek van NASA werd een verhoogde concentratie van het sterke broeikasgas methaan gevonden boven het ijs van de Noordpool.

De verhoogde concentraties van het methaangas werden gevonden tijdens vijf vluchten over het poolgebied die een onderzoeksteam van NASA in 2009 en 2010 uitvoerden. Ze ontdekten dat de concentratie met name hoog was boven scheuren en dunnere plekken in het ijs.

Het is al langer bekend dat er grote hoeveelheden methaan liggen opgeslagen in de permafrost van de toendrabodem en in marine sedimenten op het continentale plat. Door de opwarming van de Aarde kunnen deze vrijkomen, wat weer een verdere stijging van de temperatuur kan veroorzaken.

Oorzaak

Het Arctische zee-ijs ligt echter boven de diepzee, dus is het erg onwaarschijnlijk dat het daar gemeten methaan afkomstig is uit sedimenten op de zeebodem. Gezien de tijd van het jaar dat de metingen werden verricht, kan het gas ook niet afkomstig zijn van smeltende permafrost of menselijke activiteiten.

De vinding, die is gepubliceerd in wetenschapsblad Nature, is het eerste bewijs dat de oceaan bijdraagt aan het atmosferisch methaangehalte in het Noordpoolgebied. De bron van het gas is echter nog onduidelijk. De enige theorie die momenteel heerst, is dat het afkomstig is van micro-organismen die aan het wateroppervlak leven.

Wereldwijd

De nu gemeten concentratieverhoging is slechts een half procent. Volgens de onderzoekers kan dit percentage echter snel oplopen tot een hoeveelheid die wereldwijde consequenties heeft. Vooral door de toenemende mate van zomersmelt van het poolijs kan de uitstoot van methaan door de Arctische oceaan snel oplopen.