Vrijdag 27 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

'Sociale status beinvloedt immuunsysteem'

AMSTERDAM - Het immuunsysteem van makaken die lager op de sociale ladder
komen te staan gaat minder functioneren.
Door NU.nl/Hidde Boersma

Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers van verschillende universiteiten dinsdag in


Bij mensen is sociaaleconomische status (SES) rechtstreeks gerelateerd aan gezondheid. In Nederland krijgt de laagste sociale klasse naar eigen zeggen liefst twintig jaar eerder gezondheidsklachten dan de bovenste klasse.

De laatsten lijden gemiddeld tot hun 72ste een gezond leven. De verschillen worden onder andere verklaard door een gebrek aan kennis en toegang tot gezond voedsel.

Makaken

Toch is het niet duidelijk wat nu precies oorzaak en gevolg is: bepaalt iemands gezondheid diens sociale status, of juist andersom?

Om daar achter te komen manipuleerden de onderzoekers de sociale status van individuele makaken door ze te introduceren in een nieuwe groep. Vervolgens keken ze welk effect dat had op het immuunsysteem door te kijken naar de activiteit van imuunsysteemgerelateerde genen.

Imuunsysteem

Het bleek dat zodra de sociale status van een makaak veranderde door introductie in een andere groep, het immuunsysteem daar direct op reageerde. Zo hadden apen met een lage status een lagere concentratie T-cellen, een belangrijk type afweercellen, in hun bloed.

Ook werden er specifieke genen uit en aan gezet bij apen die in een lagere klasse terecht kwamen. Het lukte de onderzoekers om via een bloedtest met 80 procent zekerheid te voorspellen
tot welke klasse een makaak behoorde.

Genregulering

De resultaten maken duidelijk dat er een directe relatie is tussen genregulering en iemands sociale status. Het betekent ook dat sociale status leidt tot een slechtere gezondheid, meer dan andersom.

De onderzoekers verwachten dat de resultaten door te trekken zijn naar de mens en dat daar dus een zelfde mechanisme speelt.

Aanbevolen artikelen