AMSTERDAM - Specialisten van het Forensisch Medisch Expertisecentrum (Formedex) in Amsterdam blijven bij hun stelling dat Willem van Oranje kort voor zijn dood in 1584 wel degelijk enkele woorden heeft kunnen spreken.

Vrijdag stelden zes specialisten van het Formedex in een ingezonden brief in de Volkskrant dat de prins niet op slag dood hoeft te zijn geweest en zijn woorden 'Mijn God, Mijn God, heb medelijden met mij en met dit arme volk' uit heeft kunnen spreken.

De brief volgde op een uitgebreide reconstructie van de moord die het Erfgoed Delft en het EO-programma Blauw Bloed hebben gemaakt met moderne forensische onderzoeksmethoden.

Na een uitgebreide bestudering van het originele sectierapport kwam forensisch arts Mat Weststrate tot de conclusie dat de prins op slag dood moet zijn geweest. De door Balthasar Gerards afgevuurde loden kogels zouden een niet gering gedeelte van de linkerzijde van het hart van de prins hebben afgescheurd. Bovendien waren aderen en slagaderen gewelddadig opengereten, waardoor de borstkas snel met bloed werd gevuld.

De artsen van Formedex vinden het oordeel van Weststrate discutabel. "Als de bloedsomloop acuut stopt, hetzij door een verwonding van het hart, hetzij door een acute hartstilstand, duurt het gewoonlijk ongeveer 10 seconden voordat het slachtoffer bewusteloos raakt. In die periode bevindt zich nog genoeg zuurstof in het bloed en de weefsels van de hersenen om bij bewustzijn te blijven en eventueel nog een paar woorden te zeggen", luidde de brief.

Ontstemd

Weststrate reageert tegenover NU.nl ontstemd op de brief van de artsen van het Forensisch Medisch Expertisecentrum. "Ik neem het woord experts niet in de mond. Van experts mag je verwachten dat ze conclusies trekken nadat alle beschikbare informatie is bestudeerd. Dat is nu duidelijk niet gebeurd."

"Zij hebben dit geconstateerd op basis van gegevens die ze op nieuwssites en in kranten hebben gelezen. Dat vind ik heel bijzonder. Als je onvoldoende geïnformeerd bent, kun je niet stellen dat de Prins nog heeft kunnen spreken. Er was sprake van meer letsel. Het sectie rapport is bovendien vrij toegankelijk."

Vraagtekens

Forensisch arts Kees Das van Formedex zegt in een reactie op de uitspraken van Weststrate achter de inhoud van de brief te blijven staan. "We hebben ook de nodige historische bronnen geraadpleegd en geïnterpreteerd en we blijven er bij. Een inhoudelijke reactie heb ik overigens niet gehoord"

"Ik vind het een merkwaardige reactie van de heer Weststrate", laat Das weten. "Überhaupt zetten wij onze vraagtekens bij zijn expertise. Delftech is een volstrekte onbekende in de forensische medische wereld."