NIJMEGEN - Schapen die worden ingezet om bijzondere natuurgebieden te begrazen, eten daarbij de rupsen en poppen van zeldzame vlindersoorten op. 

Het al jaren populaire natuurbeheer met schaapskuddes is daarom aan een herziening toe.

Dat stelde donderdag de stichting Bargerveen voor ecologisch onderzoek. Wetenschappers van Bargerveen onderzochten de begrazing op de unieke kalkgraslanden in Zuid-Limburg.

Schapen grazen deze weilanden in het najaar af om voor het gebied typische planten- en insectensoorten te behouden, maar blijken daarbij meteen de overwinterende rupsen van de zeldzame veldparelmoervlinder op te eten.

De ontdekking verklaart volgens Bargerveen waarom veel meer bijzondere vlindersoorten uit Nederland verdwijnen.

Natuurbeheer

Niet alleen op kalkgraslanden, maar ook op de hei en in vochtige hooilanden zorgen schapen voor natuurbeheer. Doordat er steeds meer stikstof in de lucht komt, groeien onkruiden als brandnetels daar extreem hard.

Schapen eten dergelijke ongewenste plantengroei weg, zodat er ruimte komt voor bijzondere soorten die in de gebieden thuishoren. De planten trekken weer zeldzame diersoorten aan. Nederland heeft voor veel van deze gebieden een Europese verplichting om de habitat en de soorten in stand te houden.

Volgens Bargerveen is de enige oplossing om kwetsbare natuurgebieden te splitsen en de schapen telkens op een ander deel van het land te laten grazen. Maar de onderzoekers zeggen zelf al dat dat een kostbare zaak wordt, terwijl er juist op natuurbeheer extra wordt bezuinigd.