AMSTERDAM - De diversiteit van contacten die op Facebook zitten en niet de hoeveelheid contacten bepaalt of een persoon zich aanmeldt en een trouwe gebruikers wordt.

Dat concluderen wiskundigen en computerwetenschappers van Cornell University in de Verenigde Staten in de nieuwste editie van PNAS.

Tot nu toe werd de verspreiding van trends, zoals in dit geval de aanmelding bij een bepaalde netwerksite, vooral vergeleken met de verspreiding van virussen.

Wanneer veel mensen in de omgeving een virus hebben opgelopen, neemt de kans toe om het virus ook op te lopen. Zo eenvoudig blijkt de verspreiding van het fenomeen Facebook in elk geval niet te verlopen.

Gegevens

De wetenschappers bestudeerden de gegevens van 54 miljoen door gebruikers verstuurde uitnodigingsmails voor Facebook. Die uitnodigingsmails worden verstuurd via het emailadresboek van de gebruiker.

Van de ontvangers en verstuurders analyseerden de onderzoekers gegevens over hun woonplaats, onderlinge Facebookvriendschappen en natuurlijk of de uitgenodigde ook daadwerkelijk lid werd. Ook bestudeerden ze hoe lang iemand lid bleef na aanmelding.

Ze ontdekten dat bij het besluit om lid te worden niet de hoeveelheid reeds aangemelde vrienden, maar de hoeveelheid vriendengroepen, zoals collega's, teamgenoten en oud-klasgenoten de belangrijkste factor was.

Verbonden

Wanneer die groepen onderling verbonden waren, bijvoorbeeld via een collega die ook op de sportclub zat, nam de kans dat de uitgenodigde persoon zich aanmeldde af. Sterker nog, het aantal aangemelde vrienden die al elkaars Facebookvrienden zijn, verlaagt de kans op aanmelding juist.

Uit de analyse bleek verder dat mensen wiens eerste twintig vrienden deel uitmaakten van verschillende vriendengroepen trouwere gebruikers werden dan nieuwe leden waarvan alle vrienden deel uitmaken van dezelfde kliek.

Volgens de onderzoekers gebruiken we Facebook niet zozeer om met iedereen in contact te staan, maar om op de hoogte te blijven van alle sociale omgevingen waar we deel van uitmaken.