HEILOO - De broedgebieden van de weidevogels zijn dit voorjaar zeer droog wegens het uitblijven van regen.

De stichting Landschap Noord-Holland geeft daarom boeren een vergoeding die hun grasland of greppels ruim onder water zetten. Dat heeft de stichting vrijdag bekendgemaakt.

Als de boeren dat doen, komen bodemdieren zoals regenwormen naar boven en kunnen ze dienen als voer voor de vogels.

Als de grond droog is, kruipen de wormen dieper de grond in, waardoor ze niet bereikbaar zijn voor weidevogels als de kievit, grutto, tureluur en scholekster. Daardoor hebben de vogels minder energie om eieren te leggen.