UTRECHT – Een vooraanstaande Britse ingenieur wil schoorstenen bij de Noordpool bouwen om met behulp van witte wolken de opwarming van het poolgebied tegen te gaan. 

Als de huidige trend van smeltend Arctisch ijs zich voortzet zal binnen enkele jaren het zee-ijs in het Noordpoolgebied elke september volledig gesmolten zijn.

Deze relatief korte periode van afwezigheid van zee-ijs kan ervoor zorgen dat er grote hoeveelheden van het sterke broeikasgas methaan vrijkomen.

Dit methaan ligt nu nog opgeslagen in permafrost en in de zeebodem. IJsvrije omstandigheden op de Noordpool kunnen het vrijkomen ervan echter aanzienlijk versnellen. Een groep Britse wetenschappers drong er eerder deze week op aan, dat het vrijkomen van zulke hoeveelheden methaan een wereldwijde ramp kan veroorzaken.

Geo-engineering

Ingenieur Stephen Salter stelt daarom voor torens te bouwen die extreem witte wolken produceren. Deze wolken zouden in de zomer het zogenoemde albedo-effect van het poolgebied kunnen verhogen, waardoor meer zonlicht wordt weerkaatst. Vooral het op deze manier koelen van het naar de Noordpool stromende zeewater zou ijssmelt sterk kunnen verminderen.

Deze vorm van geo-engineering werd eerder al geïntroduceerd door de Amerikaanse natuurkundige John Latham, als mogelijke manier om klimaatverandering tegen te gaan. Hij stelde voor om de wolken te produceren vanaf schepen. Volgens Salter is het daarvoor echter te laat en moet er veel grootschaliger gedacht worden.

Witter

Hij stelt daarom voor om grote installaties te bouwen op land nabij de Noordpool, zoals de Faroër Eilanden en eilanden in de Beringstraat. Deze installaties pompen zeewater op en stuiven dat vervolgens uit door speciale pijpjes die momenteel door de Universiteit van Edinburgh worden ontwikkeld.

De pijpjes zorgen ervoor dat er wolken ontstaan met kleinere druppels, waardoor ze witter zijn en daarom meer zonlicht terug de ruimte in kaatsen dan normale wolken. Volgens Salter zijn ongeveer honderd torens nodig om de Arctische opwarming te stoppen. Als ruwe schatting geeft hij aan dat elke toren zo’n 240.000 euro zal kosten.