AMSTERDAM - Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat bijen aanleg kunnen hebben voor verkennersgedrag. Daarmee tonen ze aan dat ook bijen een persoonlijkheid hebben.

De entomologen van de Universiteit van Illinois in de Verenigde Staten publiceren deze bevinding in Science.

Van mensen en verschillende gewervelde diersoorten zoals apen en vogels was al bekend dat ze beschikken over verschillende persoonlijkheidstypen. Die kunnen variëren van erg voorzichtig tot erg roekeloos, en zijn gedeeltelijk te herleiden tot het DNA.

De entomologen tonen aan dat dit ook voor bijen het geval is.

Instructies

De meeste bijen wachten op instructies voor ze iets doen. Zo niet de verkenners. Zij nemen zelf initiatief en laten zich niet afschrikken door gevaren uit de boze buitenwereld.

De onderzoekers ontdekten dat de bijen die erop uit trekken om een nieuw nest te vinden, meestal ook de verkenners zijn die op zoek gaan naar voedsel.

Die taken vergen niet alleen nieuwsgierigheid, maar ook de bereidheid om verder te vliegen dan soortgenoten.

Genen

Om te bepalen of dit gedrag een genetische basis heeft, bestudeerden de onderzoekers DNA afkomstig uit het brein van de bijen. Ze kwamen erachter dat de activiteit van duizenden genen bij de verkenners anders was dan bij de andere werksterbijen.

Waarschijnlijk zijn die verschillen deels aangeboren en deels later ontstaan. Onder invloed van de omgeving kunnen genen aan- en uitgeschakeld worden.

Die afwijkende activiteit van genen zorgde onder meer voor een hogere concentratie van de signaalstoffen glutamaat en dopamine. Voerden ze die stoffen aan gewone werksterbijen, dan gingen die ook verkennersgedrag vertonen, gaven ze verkenners een dopamineremmende stof, dan hielden ze op met verkennen.

De onderzoekers stellen dat bij de bijen dezelfde soort processen een rol spelen als bij thrill-seeking onder mensen.