AMSTERDAM - Een vijftienjaar durende studie in de Verenigde Staten naar twee kunstmatig aangelegde wetlands (moerassige, waterrijke gebieden) in een zoetwatergebied geeft inzicht in de milieuvoordelen die ze kunnen bieden.

Dat schrijft een onderzoeksteam van de Ohio State University deze week in het maandelijkse tijdschrift BioScience.

Aangelegde wetlands kunnen bijdragen aan de opslag van het broeikasgas koolstofdioxide, blijkt uit de studie. Daarnaast hebben wetlands een waterzuiverend effect.

Wel is het zo dat wetlands ook methaan uitstoten, maar dat wordt gecompenseerd door de opslag van CO2, zegt hoofdonderzoeker William Mitsch.

Bassins

In 1994 creëerden onderzoekers twee kunstmatige wetlands in twee grote bassins. In het ene bassin plantten de biologen dertien van te voren bepaalde plantensoorten en in de ander kon de natuur volledig zijn eigen gang gaan.

Zo konden de onderzoekers bekijken wat het verschil was tussen natuurlijke plantenaanwas en van te voren geplande beplanting.

Er zit wel wat verschil in de opslag van CO2 tussen beide bassins: het volledig natuurlijk begroeide wetland neemt meer CO2 per vierkante meter op (266 g/m2 tegen 219 g/m2), maar stoot ook meer methaan uit (32 g/m2 tegen 16 g/m2).

Plantensoorten

Uiteindelijk begroeiden beide bassins met ongeveer 100 verschillende plantensoorten. Van de 13 geplante soorten in het ene bassin, staan er nog negen. In het andere bassin groeien slechts twee van deze soorten.

In de tussentijd vestigden zich grote hoeveelheden nieuwe planten en dieren in elk wetland. Of het uiteindelijk een voor- of nadeel is een wetland van te voren te beplanten, is nog niet duidelijk.

Water reinigen

Mitsch legt uit dat wetlands ook in economische termen interessante systemen zijn omdat ze water reinigen door er stikstof en fosfor uit te zuiveren, het klimaat kunnen reguleren door CO2 op te slaan, beschermen tegen hoogwater en, bij wetlands aan de kust, bescherming bieden voor het achterland.

Daarnaast zorgen ze ook voor een hogere biodiversiteit. Hierdoor zijn er minder investeringen nodig in waterzuiveringsinstallaties, bescherming tegen hoog water en CO2-opslagtechnieken.