LELYSTAD - In Flevoland is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt, die vermoedelijk dateert uit de late steentijd of vroege bronstijd (circa 3000-2000 jaar voor Christus).

Op de vindplaats, aan de Oude Bosweg ten oosten van Dronten, zijn onder meer bewerkt vuursteen, verbrand bot en houtskool gevonden.

Deze vondsten duiden mogelijk op een nederzetting. Dat heeft een woordvoerder van Nieuw Land dinsdag laten weten, een museum met studiecentrum over erfgoed in Lelystad. Het houtskool wordt binnenkort nader onderzocht voor een preciezere tijdsaanduiding.

Ook in Almere eisten archeologische vondsten dinsdag de aandacht op. Op een nieuw aan te leggen bedrijventerrein dwongen 23 archeologische vindplaatsen de gemeente om het gebied zo in te richten dat de vondsten bewaard blijven.

Het college van burgemeester en wethouders liet dinsdag weten in te stemmen met een nieuw plan, waarin de toekomstige bedrijven zich rondom de vindplaatsen moeten vestigen.