UTRECHT – Volgens Amerikaanse onderzoekers passen weersextremen vaak niet in de zogeheten Gauss-verdeling. Sommige afwijkingen zouden simpelweg te vaak voorkomen.

Weersextremen, zoals stormen, hittegolven en droogten veroorzaken grote economische schade.

Klimaatwetenschappers willen daarom graag weten hoe juist deze relatief uitzonderlijke weerscenario’s zich ontwikkelen, onder invloed van een stijging van de gemiddelde temperaturen.

Klokvormig

Volgens het IPCC-rapport van 2007 neemt de kans op weersextremen vooral toe als eigenschap van de statistische normaalverdeling.

Zowel temperatuur als neerslag worden daarbij in een klokvormige grafiek geplaatst, die aangeeft hoe vaak een bepaalde afwijking van het gemiddelde zal voorkomen. Hoe groter de afwijking, hoe kleiner de kans.

Het klimaatrapport illustreert daarmee hoe een kleine verschuiving in klimaatgemiddelden kan leiden tot een flink toenemende kans op extreem weer.

Asymmetrisch

Nieuw onderzoek van de Universiteit van Californië, gepubliceerd in Geophysical Research Letters, wijst echter uit dat de normaalverdeling in praktijk vaak niet goed symmetrisch is.

Sommige weertypen zijn wel extreem afwijkend, maar niet heel zeldzaam. Ze vallen daarmee buiten de grafiek van de normaalverdeling, de zogeheten Gauss-kromme.

Standaardafwijking

Zo blijkt de staat Texas weliswaar een normale verdeling te kennen van temperaturen rond een gemiddeld klimaat – maar daarnaast ook een reeks sterk te koude afwijkingen. Dit zorgt ervoor dat de klokvormige klimaatgrafiek een flinke staart naar links heeft.

In Californië is het andersom. Ook daar bestaat een mooie normaalverdeling, maar hier met een hele reeks sterk te warme weersafwijkingen.

Geografie

De verklaring zit waarschijnlijk in geografische verschillen, zoals de mogelijke aanwezigheid van warm oceaanwater – of een terugkerend scenario met koude noordenwinden. Zo kan een niet-normaal weertype toch een typische karakteristiek zijn van een lokaal klimaat.