UTRECHT – In tegenstelling tot de oude CFK’s zijn gassen in moderne koelkasten en airconditioners neutraal voor de ozonlaag. Ze versterken echter wel het broeikaseffect.

Omdat de productie van de nieuwe generatie fluorgassen in de komende decennia zal toenemen, is er speciaal beleid nodig om de schade voor het klimaat te minimaliseren.

Dit zegt een internationale onderzoeksgroep onder leiding van het Nederlandse RIVM in een nieuwe publicatie in Science.

Alhoewel dit verdrag oorspronkelijk niet is bedoeld om opwarming tegen te gaan, zou een uitbreiding van het Montreal-protocol de extra last voor het klimaatsysteem voor een belangrijk deel kunnen wegnemen, zo denken de auteurs.

Dit VN-akkoord uit 1987 heeft oorspronkelijk tot doel om de ozonlaag te beschermen tegen schadelijke drijfgassen, zoals CFK’s.

Succesvol

Dankzij afspraken in het Montreal-protocol is de uitstoot van ozonafbrekende gassen sterk verminderd.

Als ‘positief bij-effect’ is met dit internationale ozonbeleid bovendien verdere opwarming van de aarde voorkomen. CFK’s schaden namelijk niet alleen de ozonlaag, het zijn ook uiterst krachtige broeikasgassen.

Klimaatwinst

Maar de klimaatwinst van het Montreal-protocol kan slechts tijdelijk zijn, wanneer de schadelijke drijfgassen worden vervangen door een nieuwe categorie fluorkoolwaterstoffen, de HFK’s, waarschuwen de onderzoekers. HFK’s veroorzaken weliswaar geen ozonafbraak, maar houden tijdens hun verblijf in de atmosfeer als broeikasgas wel veel warmte vast.

Wanneer de productie en uitstoot onverminderd doorgaat, zullen HFK’s in 2050 een evengrote opwarming veroorzaken als de gecombineerde CO2-uitstoot van alle huizen en kantoorgebouwen op aarde, zo meldt het met het RIVM verbonden Planbureau voor de Leefomgeving naar aanleiding van de nieuwe studie.

Tonnen ‘CO2’

Wanneer het daarentegen lukt om onder het bestaande ozonverdrag ook HFK-gassen uit te faseren, kan dat tot 2050 omgerekend het opwarmende effect van 100 miljard ton CO2 schelen, berekende het Amerikaanse Instituut voor Bestuur en Duurzame Ontwikkeling (IGSD) in 2010.

Tot die tijd kan het veel verschil maken welk type HFK wordt geproduceerd. Sommige van deze fluorkoolwaterstoffen blijven enkele weken in de atmosfeer actief, andere tot 15 jaar. Naast het gebruik in koelsystemen worden HFK’s ook veel toegepast in schuim.