AMSTERDAM - Volgens natuurkundigen van de Universiteit van Florida kan het 'lithiumraadsel' uit de kosmologie worden opgelost door aan te nemen dat de donkere materie in het heelal uit axionen bestaat - een hypothetisch elementair deeltje. 

Ze schrijven dat in Physical Review Letters. Volgens berekeningen aan de kernfusiereacties die in de eerste paar minuten na de oerknal plaatsvonden, zou er in het heelal meer lithium-7 (een zware isotoop van het op twee na lichtste element in de natuur) moeten voorkomen dan daadwerkelijk wordt waargenomen.

Een goede verklaring voor dat kosmische tekort aan lithium-7 is nooit gevonden. De fysici rekenen nu echter voor dat de aanwezigheid van axionen ertoe geleid kan hebben dat er minder lithium-7 is geproduceerd dan verwacht.

Axionen zijn lichte hypothetische elementaire deeltjes die een mogelijke kandidaat zijn voor de donkere materie in het heelal. Hun bestaan is echter nog nooit aangetoond.

Bovendien zou het bestaan van axionen weer met zich meebrengen dat er meer dan de drie bekende typen neutrino's moeten bestaan, en ook daarvoor zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden.