AMSTERDAM - De numerus fixus voor de studie geneeskunde wordt aangepast. De loting wordt afgeschaft, waardoor meer kan worden geselecteerd op kwaliteit en meer studenten kunnen worden toegelaten.

Een wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) hierover is vrijdag aangenomen in de ministerraad.

Er komen tweehonderd extra opleidingsplaatsen voor artsen en driehonderd voor verpleegkundigen die een masteropleiding willen volgen.

Dat laatste aantal is bijna een verdubbeling, zei Schippers. Het aantal opleidingsplekken voor artsen neemt met ongeveer een kwart toe.

In het regeerakkoord was afgesproken de numerus fixus helemaal af te schaffen, maar zo ver wil Schippers nu niet gaan.

Limiet

Er blijft een limiet op het aantal nieuwe studenten. Het voorstel moet vooral ruimte bieden om nieuwe studenten te selecteren op eindexamencijfers en motivatie.

Vorige week berichtten de GPD-dagbladen al dat de ministerraad een besluit zou nemen over het afschaffen van de numerus fixus. Premier Mark Rutte (VVD) schrapte het punt van de agenda toen bleek dat het was uitgelekt.