UTRECHT – Kinderen tussen 16 en 18 jaar blijken op school beter te presteren als ze minder slaap krijgen dan wordt aangeraden.

Wetenschappers aan de Amerikaanse Bringham Young University bestudeerden het verband tussen de hoeveelheid slaap die kinderen tussen de 10 en 16 jaar krijgen en hun prestaties op school.

Uit het onderzoek bij ruim 1700 kinderen kwamen voor verschillende leeftijden andere optimale hoeveelheden slaap naar voren.

Uit de metingen is duidelijk op te maken dat een kind minder slaap nodig heeft naarmate het ouder wordt. Zo presteren kinderen tussen de 10 en 12 jaar bijvoorbeeld optimaal na 9 tot 9,5 uur slaap. Van 12 tot 16 jaar zijn ze het best af met 8 tot 8,5 uur slaap, terwijl de schoolresultaten van 16- tot 18-jarigen juist weer het best blijken na ongeveer 7 uur slaap.

Aangeraden

In Nederland wordt voor kinderen vanaf 16 jaar 8 uur slaap aangeraden. In Amerika adviseert de overheid zelfs 9 uur.

Volgens hoofdonderzoeker Eric Eide komt die extra slaaptijd de prestaties en productiviteit van een kind echter niet ten goede. Hij benadrukt echter dat minder dan 7 uur slapen evenmin goed is. “De gegevens laten zien dat 7 uur slaap simpelweg optimaal is voor kinderen van die leeftijd”, stelt Eide.

Opleidingsniveau

Het opleidingsniveau van ouders is ook een belangrijke factor in de schoolprestaties van een leerling. 80 minuten meer of minder dan 7 uur slaap laat een zelfde afname in prestaties van de leerling zien als wanneer zijn ouders een jaar minder opgeleid zouden zijn.

Volgens Eide is 7 uur slaap het optimale aantal uren voor de schoolprestaties van kinderen. Wat dit voor effect heeft op de verdere gezondheid van een kind is nog niet duidelijk.

Het onderzoek, dat is te lezen in het Eastern Economics Journal, is dan ook het eerste van een serie onderzoeken dat de invloed van slaap op onze gezondheid en educatie bestudeert.