AMSTERDAM -Twee dagen vasten voor toediening van chemotherapie versterkt hiervan het effect, in elk geval bij muizen. 

Dat melden Amerikaanse, Italiaanse en Duitse onderzoekers in de nieuwste editie van Science Translational Medicine. 

Ze voerden hun onderzoek uit op muizen met verschillende soorten tumoren. Daarbij ontdekten ze dat vasten alleen al in sommige gevallen even effectief was in de bestrijding van kanker als chemotherapie. De combinatie van vasten en chemotherapie gaf het beste resultaat.

Over het geheel kwamen bij de muizen die voor hun chemotherapie twee dagen vastten veertig procent minder uitzaaiingen voor dan bij muizen die chemo en een normaal dieet kregen.

Neuroblastoom

Veertig procent van de muizen met een neuroblastoom die in de studie de combinatiebehandeling ondergingen was lange tijd na deze combinatiebehandeling nog in leven, tegen nul procent in de controlegroep. Neuroblastoom is een tumor in het zenuwstelsel en na leukemie de meest voorkomende kankersoort bij kinderen.

Volgens de onderzoekers vertraagt het vasten de groei van tumorcellen en maakt het gezonde cellen beter bestand tegen de effecten van chemotherapie, waardoor de bijwerkingen afnemen. Mocht ditzelfde effect bij mensen optreden, dan geeft dit de behandelend arts de mogelijkheid om een hogere dosis toe te dienen.

Toxische effect

Volgens de onderzoekers zouden patiënten niet direct na de chemotherapie weer volop moeten gaan eten, omdat ze dan het toxische effect van de chemotherapie weer zouden versterken.

Wanneer het medicijn grotendeels weer uit het lichaam is, kan de patient weer aansterken met extra voeding.