AMSTERDAM – De gevoeligheid van personen voor miltvuur of Anthrax is genetisch bepaald.

De variatie in gevoeligheid kan wel een factor 250 verschillen. Dat schrijven onderzoekers van Stanford Universiteit vandaag in PNAS.

Miltvuur is een infectie veroorzaakt door een bacterie, Bacillus anthracis. De Amerikanen wilden de gevoeligheid voor miltvuur bepalen bij 234 mensen van diverse afkomst. Hiervoor gebruikten ze afgenomen lichaamscellen.

Sommige proefpersonen bleken vrijwel immuun, terwijl anderen soms wel 250 keer zo gevoelig waren. Uiteraard wilden ze daarna weten wat de oorzaak voor de variatie is.

Gids

De miltvuurbacterie gebruikt bepaalde eiwitten als ‘gids’ om menselijke cellen in te komen. Het bleek dat de activiteit van een bepaald gen, het CMG2 gen, sterk samenhangt met de gevoeligheid voor miltvuur.

Vervolgens brachten ze het gen in in muizen, zodat de activiteit ervan veranderd en gemeten kon worden. Inderdaad blijkt de activiteit van het gen een maat te zijn voor de hoeveelheid eiwit waar het voor codeert, en dat eiwit is een van de moleculen die miltvuur helpt de cellen te infecteren.

Gevoeligheid

De conclusie is dan ook dat de CMG2 activiteit een sterke indicator is van de gevoeligheid van mensen voor miltvuur. Deze activiteit is van persoon tot persoon verschillend, en is erfelijk bepaald.

Volgens de onderzoekers hebben vooral Afrikanen en Europeanen een hoge mate van ongevoeligheid voor miltvuur.