DEN HAAG - Het percentage gehonoreerde beursaanvragen van onderzoekers neemt jaarlijks af.

De afgelopen 7 jaar steeg het aantal beursaanvragen door onderzoekers explosief, maar het aantal honoreringen nam slechts mondjesmaat toe.

Dat komt omdat een steeds kleiner deel van de aanvragen wordt gehonoreerd. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de NWO door ANP en Sargasso.nl.

Veni-beurzen

Bij de kleinste beurzen, de zogenaamde Veni-beurzen, werd in 2004 nog 25 procent van de aanvragen gehonoreerd, in 2011 was dat gedaald naar 16 procent. Veni is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gericht op pas gepromoveerde onderzoekers.

De andere twee zijn de Vidi-beurzen voor ervaren postdoctorale onderzoekers en de Vici-subsidies voor gevorderde onderzoekers.

Vidi-beurzen

Bij de Vidi-beurzen honoreerde de NWO in 2004 nog 30 procent; in 2010 was dit gedaald naar 16 procent. In de hoogste categorie is het aantal honoreringen 7 procentpunten afgenomen, van 20 naar 13 procent.

De afname van het honoreringspercentage komt door de sterke stijging van het aantal beursaanvragen. Het aantal ingediende onderzoeksvoorstellen voor de Veni-beurzen is met 40 procent gestegen. In 2004 waren er 687 aanvragen, in 2011 krap 1000. De aanvragen voor de Vici-beurzen van 1,5 miljoen euro stegen met bijna 75 procent. De grootste groei zit in de middelste categorie: de ingediende onderzoeksvoorstellen voor Vidi-beurzen zijn in 7 jaar tijd meer dan verdubbeld.