BAARN - De ernst van een longaanval bij patiënten met COPD was altijd lastig in te schatten.

Onderzoekers van het University College London denken dat de COPD Assesment Test (CAT) uitkomst kan bieden.

Een longaanval wordt ook wel exacerbatie genoemd. Het is een snelle verslechtering van de toestand van een COPD-patiënt die meestal gepaard gaat met veel hoesten, taai slijm en benauwdheid. Soms is zelfs een ziekenhuisopname nodig.

Standaard

"Op het moment bestaat er geen gestandaardiseerde methode voor het vaststellen van de symptomen en ernst van een longaanval bij COPD-patiënten", vertelt onderzoeker Alex Mackay. "Wij hopen dat de CAT-scores daar verandering in brengen."

De CAT is een gevalideerde vragenlijst die al in meerdere onderzoeken succesvol bleek om de COPD symptomen te meten. De vragenlijst bevat vragen over het hoesten, slijm, benauwdheid op de borst, kortademigheid, beperking van activiteiten, slaappatroon en energieniveaus. Tijdens het onderzoek vulden 161 patiënten de vragenlijst minimaal een keer in. Bij nog eens 75 patiënten werd de vragenlijst ingevuld tijdens een longaanval.

Longaanval

Patiënten die regelmatig een longaanval ervaren (vaker dan twee keer per jaar) hadden een hogere algemene CAT-score. Tijdens een longaanval werd de score nog hoger.

"De CAT-score bleek een weerspiegeling van de ernst van de longaanval, ook in vergelijking met de lengte van de aanval en de mate van vermindering in longfunctie", aldus Mackay. "De CAT is gevalideerd, gratis en makkelijk toe te passen. De test kan dus makkelijk geïntegreerd worden in de praktijk en in onderzoek bij COPD-patiënten."