AMSTERDAM - Voor het eerst is er sterk genetisch bewijs voor de theorie dat onze voorouders vanuit Afrika de Rode Zee overstaken en via het Arabisch schiereiland de rest van de wereld bevolkten.

Portugese en Britse genetici presenteren dit bewijs in the American Journal of Human Genetics van februari.

Een manier om de herkomst van verschillende mensen te onderzoeken is door hun DNA te vergelijken. Omdat in DNA in de loop der tijd langzaam veranderingen, zogeheten mutaties, optreden, kun je zien hoe ver verwant mensen van elkaar zijn en hoe lang geleden ze ongeveer hun laatste voorouder hadden.

Haplogroepen

Wetenschappers maken bij dit type onderzoek gebruik van een indeling in haplogroepen. Dat zijn groepen individuen met een gemeenschappelijke vrouwelijke voorouder. Het was al bekend dat mensen met de haplogroep L3 waarschijnlijk via de Hoorn van Afrika, het noordoosten van het continent, naar elders vertrokken.

De haplogroep die dat deed, L3, splitste zich later op in haplogroepen M en N, die respectievelijk richting het noordelijk halfrond en India trokken (en uiteindelijk via Siberië naar Amerika).

Waar die splitsing plaatsvond, zochten de Portugezen en Britten uit door drie haplogroepen te bestuderen die afstammen van N en voorkomen in Europa en Azië.

Analyse

Ze analyseerden genetisch materiaal van 85 mensen afkomstig uit Oost-Afrika, het Arabisch schiereiland en India en vergeleken dat met genetisch materiaal van 300 Europeanen. Ze maakten daaruit op dat de verschillen tussen deze haplogroepen terug te leiden zijn tot het Arabisch Schiereiland.

Hoogstwaarschijnlijk, denken de onderzoekers, trokken de voorouders van de Europeanen en Aziaten gezamenlijk door de golf-oase, namen daar tussen 55.000 en 24.000 jaar geleden afscheid en gingen toen elk hun weg, richting het noorden en oosten.