AMSTERDAM - Tot een paar jaar geleden werden de lage voedselprijzen als oorzaak van de armoede aangewezen.

De laatste tijd krijgen juist hoge voedselprijzen de schuld. Beide visies zijn te simplistisch en lokken verkeerde beleidsbeslissingen uit. Dat betogen twee economen van de Universiteit van Leuven en de Universiteit van Stanford in de nieuwste editie van Science.

De wetenschappers stellen dat hoge en lage voedselprijzen zowel winnaars als verliezers kennen, ook onder de armen. Media en maatschappelijke organisaties vergeten dat volgens hen vaak.

Een bekend voorbeeld is het feit dat boeren juist kunnen profiteren van hoge voedselprijzen, terwijl stedelingen daar onder lijden. Maar zelfs dat is simplistisch, want kleine boeren kunnen ook sterk te lijden hebben van hoge voedselprijzen. Zij hebben lage winstmarges en de prijs van het voedsel dat ze zelf voor hun gezin kopen stijgt vaak sterker dan hun eigen winst.

Volgens de onderzoekers zijn het communicatiebureau's van onder andere maatschappelijke organisaties zoals Oxfam die de conclusies van ingewikkelde rapporten simplificeren om geld op te halen.

Massamedia

Ook de massamedia versimpelen het beeld, door te focussen op emoties en schokkende gebeurtenissen. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld en lijkt bovendien de armoede en honger toe te nemen, terwijl er duidelijke aanwijzingen zijn dat die behoorlijk is afgenomen.

De wetenschap is dankzij modellen beter in staat de invloeden van verschillende factoren op voedselprijzen en armoede te berekenen, maar daar wordt in de praktijk weinig mee gedaan, zeggen de wetenschappers.

Beeld

Het versimpelde beeld kan volgens hen averechtse effecten hebben op de maatregelen die getroffen worden door overheden en maatschappelijke organisaties. Het is goed dat veel organisaties nog altijd inzetten op landbouwontwikkeling.

Maar veel organisaties pleiten nog altijd voor het opheffen van handelsbarrières, ten gunste van arme boeren. Volgens de wetenschappers zouden de stijgende prijzen die zo'n maatregel tot gevolg zou hebben voor deze groep wel eens ongunstig kunnen uitpakken.