AMSTERDAM - De volgorde waarin mannelijke fruitvliegjes met een vrouwtje paren, bepaalt hoeveel nakomelingen hij krijgt: het laatste mannetje zorgt voor de meeste nakomelingen.

Dat concluderen wetenschappers van de University of Liverpool in Groot-Brittannië deze week in Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Als meerdere mannetjes met een vrouwtje paren dan is het de vraag wiens sperma voor de bevruchting zorgt. Deze zogenoemde spermacompetitie is een bekend voorbeeld uit de theorie van seksuele selectie, maar tot nu toe was bij geen enkele diersoort gemeten hoe dit precies werkt.

De onderzoekers namen daarom 100 fruitvliegjes van de soort Drosophila melanogaster. Hiervan is bekend dat vruchtbare vrouwtjes met meerdere mannen paren. Van elk mannetje bepaalden ze het aantal vrouwtjes waarmee hij paarde (paringssucces) en het aantal nakomelingen dat hij had bij die vrouwtjes (bevruchtingssucces).

Strijd

Uit de statistieken konden de onderzoekers echter geen enkel verband afleiden tussen paringssucces en bevruchtingsucces. De volgorde waarin een mannetje met een vrouwtje paarde bleek bepalend voor het aantal nakomelingen dat hij kreeg. Wanneer hij het laatste fruitvliegje was, was 79 procent van haar nageslacht van hem afkomstig.

Waarschijnlijk is de volgorde ook bepalend voor het voorplantingssucces van andere promiscue diersoorten waar een hevige strijd om het beste sperma woedt. Dit kunnen onder meer eendagsvliegen, bijen, zalmen en buideldieren zijn.