AMSTERDAM - Archeologen ontdekten visfuiken en netten van meer dan 7500 jaar oud in de buurt van Moskou. De vondsten behoren tot de oudste van Europa en laten technische complexiteit zien.

Het internationale team van archeologen onder leiding van het Spaanse onderzoeksinstituut CSIC onderzocht een locatie in de buurt van Moskou aan een rivier.

Het onderzoek zorgt voor een beter begrip van de rol van vissen in Europeese nederzettingen in het vroege Holoceen (tienduizend jaar geleden), zeker voor de gebieden waarbij de bewoners geen landbouw bedreven tot de vroege IJzertijd (rond 1200 voor Christus).

Volgens onderzoeker Ignacio Clemente werd tot nu toe gedacht dat Mesolithische groepen gebruik maakten van seizoensnederzettingen in plaats van permanente.

De opgravingen laten juist zien dat de groep mensen die leefden nabij het plaatje Dubna het hele jaar door op dezelfde plek activiteiten bleef uitoefenen.

De inwoners van deze plek, ook bekend als Zamostje 2, jaagden in de zomer en winter, visten gedurende de lente en verzamelden vruchten tijdens de late zomer en herfst.

''We denken dat het vissen een vitale rol speelde in de economie van deze gemeenschappen, omdat het een veelzijdig product is, makkelijk te bewaren door drogen of roken en te bewaren voor latere consumptie'', legt Clemente uit.

Technologie

Tijdens het project zijn vele verschillende gebruiksvoorwerpen gevonden, zoals lepels, borden, gereedschap, wapens voor de jacht en visbenodigdheden. Alle voorwerpen zijn gemaakt van vuursteen, anderssoortige steen, botten en hout.

Onder de belangrijkste ontdekkingen zijn twee grote houten visfuiken die gedateerd worden op ruim 7500 jaar oud. De fuiken zijn erg goed bewaard gebleven en bevatten zelfs nog touw gemaakt van plantenvezels.

Daarnaast vonden de onderzoekers vishaken, harpoenen, gewichten, drijvers, messen gemaakt van de ribben van rendieren om vis schoon te maken en naalden om netten mee te maken.

Organisch materiaal

Een van de bijzonderheden van de Zamostje 2-vindplaats is dat er veel organisch materiaal bewaard is gebleven, zoals hout, botten, bladeren, fossiele feces en vooral visoverblijfselen. De ichtyologische overblijfselen (studie die zich bezighoudt met vissen) geven ook een beeld van het prehistorische eiwitpercentage van de vis, wat voor vis er gevangen werd en wat voor visseizoenen er waren.

De overblijfselen konden zo goed bewaard blijven omdat ze zich bevonden in een veenlaag die constant onder water stond. Veen is zuurstofarme en zure grond waar organische resten goed in bewaard blijven.