AMSTERDAM – Onze pupillen reageren niet alleen op verschillen tussen licht en donker, maar ook op illusies van dat verschil. 

De resultaten suggereren dat het gedrag van onze ogen deels gebaseerd is op eerdere ervaringen met lichte en donkere objecten. Noorse psychologen schrijven dat deze week in PNAS.

De onderzoekers lieten proefpersonen kijken naar een set van illusies, die zo waren aangepast dat de hoeveelheid licht die er vandaan kwam exact constant was. Enkele van de illusies zijn redelijk beroemd, zoals de onzichtbare driehoek. 

Met infraroodsensors konden de psychologen volgen waar de ogen naar keken, en hoe groot de pupillen waren. Ondanks de constante hoeveelheid licht bleken de pupillen toch te veranderen van grootte.

Samentrekken

De reden daarvoor is dat bij het kijken naar de illusies de hersenen sommige plekken als lichter interpreteren dan anderen. Bij de driehoek is dat de ‘witter dan witte’ driehoek. De ogen pasten zich op dit optisch lichtere deel aan door de pupillen samen te trekken, ook al veranderde de hoeveelheid licht niet.

Als verklaring geven de Noren dat de hersenen reageren op wat we denken dat we zien, en niet op de exacte hoeveelheid licht die het oog bereikt. De reacties van onze ogen zouden dan deels bepaald worden door eerdere ervaringen met licht en donker.