WAGENINGEN - De krokussen hebben het voorjaar in hun hoofd en staan dan ook al op veel plaatsen te bloeien.

Dat is zeer vroeg vergeleken met de normale eerste bloei, meldt natuurkalender.nl maandag.

Uit de 'historische bloeiwaarnemingen' van H.M. Braaksma van 1936 tot zijn overlijden in 1992 blijkt dat de krokussen meestal voor het eerst in maart bloeiden.

In 60 procent van de jaren was dat het geval. Daarna kwamen februari en april uit de bus. Braaksma zag in al die jaren maar een maal een eerste bloei in januari. Dat was op 31 januari 1974, toen hij een paarse krokus zag.

Zachte maand

Januari 1974 was een zeer zachte maand, met een gemiddelde temperatuur van 5,2 graden Celsius in De Bilt.

Braaksma hield de bloeitijd van zes verschillende soorten krokussen bij. Naast de paarse waren dat de gele, witte, lila, wit gestreepte en de Crocus chrysanthus. In januari 1974 trof hij alleen de paarse bloeiend aan. De andere soorten lieten hun kopjes pas op 23 en 24 februari in volle glorie zien.

Geen garantie

Uit deze waarnemingen blijkt dat een hoge temperatuur in december en in januari geen garantie is voor een vroege bloei.

Een analyse van de bloeidata en de temperatuurgegevens toont geen eenduidig beeld. Van de zes door Braaksma geobserveerde soorten lijkt alleen de bloeitijd van de gele krokus voor een groot deel samen te hangen met de temperatuur in de voorgaande maanden.

Krokussen vroeg dit jaar