WEESP - Bij de aanleg van een lange gastransportleiding van de Gasunie zijn in het hele land archeologische vondsten gedaan.

De opgravingen dateren van de ijstijd tot de middeleeuwen.

De opgravingen dateren van de ijstijd tot de middeleeuwen. Het archeologisch adviesbureau Raap heeft de vondsten gedaan en zegt op die manier een dwarsdoorsnede te hebben kunnen maken van de archeologische historie van Nederland.

In Susteren (Limburg) werd een klein kampement gevonden uit de steentijd. In Midwolda (Groningen) vond Raap middeleeuwse erven en bij Elst (Gelderland) werd een boomstamkano gevonden uit de midden ijzertijd.

Bij Reek (Noord-Brabant) en Sittard (Limburg) vonden de onderzoekers grafvelden uit de bronstijd en de Romeinse tijd. In Wezuperbrug (Drenthe) kwamen de resten van meerdere mammoeten te voorschijn.

Veldonderzoeken

Raap deed de veldonderzoeken vanaf 2009 op honderden locaties. Ze varieerden van kleine veldinspecties tot uitgebreide opgravingen. De nieuwe gastransportleiding moet uiteindelijk 500 kilometer lang worden en loopt van noordoost Groningen tot Limburg en Zeeland.

De aanleg is nodig om de stijgende invoer import van gas te kunnen verwerken. Op 100 kilometer na is de aanleg klaar.