AMSTERDAM - In de natuur voorkomende schimmels blijken in staat lood uit de omgeving om te zetten in pyromorfiet, een mineraal dat veel minder schadelijk is voor het milieu.

Schotse biologen beschrijven deze ontdekking in de online editie van Current Biology (pdf) .

 

Lood is een zwaar metaal dat giftig is voor levende organismen. Zowel dieren als planten zijn niet in staat het af te breken, waardoor het metaal zich na opname ophoopt en vitale processen zoals de vorming van rode bloedcellen verstoort.

Lood wordt nog altijd gebruikt in constructiematerialen die bloot staan aan weersinvloeden, in kogels voor jachtgeweren en in visloodjes. Zo komt het metaal terecht in de natuur.

Op verschillende manieren hebben wetenschappers al geprobeerd de omzetting van lood in minder schadelijke mineralen te bewerkstelligen, maar dat is tot nu toe maar gedeeltelijk gelukt, Tot rond de dertig procent van het lood in een bepaalde omgeving werd onschadelijk gemaakt.

Voormalig mijnbouwgebied

De Schotse biologen bestudeerden de invloed van schimmels op loodmetaal in een voormalig mijnbouwgebied in Schotland en ontdekten dat deze het lood kunnen omzetten in chloropyromorfiet.

Bij voldoende tijd zijn de schimmels in staat vrijwel al het lood zo onschadelijk te maken. Ze gebruiken hierbij onder meer organische zuren. Chloropyormorfiet is de meest stabiele vorm van lood die er bestaat.

Ze denken dat deze reactie overal plaatsvindt waar schimmels en lood samen voorkomen. De schimmels zouden kunnen worden ingezet om met lood vergiftigd land te reinigen.