AMSTERDAM - Chimpansees die gevaar waarnemen slaan vaker alarm wanneer hun groepsgenoten nog niet op de hoogte zijn, dan wanneer dit wel zo is. 

Dat betekent dat ze besef hebben van de kennis van andere apen.

Dat schrijven Britse en Duitse biologen in het nieuwste nummer van Current Biology

Het rekening houden met de kennis en het perspectief van anderen wordt gezien als een belangrijke menselijke eigenschap.

Dat chimpansees beseffen dat anderen dankzij dat andere perspectief meer of minder kennis kunnen hebben dan zij zelf, is een nieuwe ontdekking.

Modelslang

De onderzoekers voerden een veldexperiment uit met 33 wilde chimpansees en een modelslang. Ze ontdekten dat chimpansees die een slang als eerste zagen, vaker alarm sloegen, dan chimpansees die door deze ontdekker al gealarmeerd waren en de slang even later zelf ook zagen.

Dit toont aan dat de alarmroep van de apen niet zomaar een schrikreactie is, maar een manier om kennis te verspreiden. En daarbij doen de alarmerende apen dus hun best om geen overbodige informatie te verspreiden.