BEIJING - China wil de ontwikkeling van zijn ruimtevaart de komende vijf jaar versnellen, blijkt uit een witboek dat donderdag is uitgebracht.

Het uiteindelijke streven is een ruimtestation te bemannen en een Chinees op de maan te zetten.

Sinds China in 2003 als derde land na Rusland en de Verenigde Staten een mens in de ruimte bracht en vijf jaar later een ruimtewandeling volbracht heeft de Chinese ruimtevaart gestadig vorderingen gemaakt.

Het land wil de ontwikkeling nu versnellen. Eind 2016 moeten ruimtelaboratoria, bemande ruimtecapsules en ruimtevrachtschepen gelanceerd worden en moeten de technische voorbereidingen voor de bouw van ruimtestations beginnen.

Bodemmonsters

Daarnaast zullen sondes naar de maan worden gestuurd om bodemmonsters te nemen en zal de exploratie van planeten, asteroïden en de zon worden voortgezet.

Raketten en satellieten zullen worden verbeterd en China zal een eigen satellietnavigatiesysteem opzetten, vergelijkbaar met het GPS-netwerk van de Verenigde Staten.

Prestige

China hecht sterk aan de ontwikkeling van een eigen ruimtevaartindustrie, die gezien wordt als een symbool van nationaal prestige.

De grondslagen van het nieuwe document, waaronder vreedzame ontwikkeling, versterking van internationale samenwerking en ruimteonderzoek, zijn sinds 2000 nagenoeg gelijkgebleven.

Wat de Verenigde Staten zorgen baart, is een geslaagde Chinese proef in 2007 om een uitgewerkte satelliet met een raket te vernietigen. Ook het feit dat het Chinese ruimtevaartprogramma door het leger wordt geleid zorgt voor aarzelingen bij de Amerikanen om op ruimtevaartgebied met de Chinezen samen te werken.

Ruimtewapens

China herhaalt in het nieuwe document dat het tegen het ontwikkelen van ruimtewapens of het ontketenen van een wapenwedloop in de ruimte is. Het wil de samenwerking met ontwikkelingslanden 'versterken' en waardeert de ruimtevaartsamenwerking met ontwikkelde landen als Rusland, Brazilië, Groot-Brittannië en Frankrijk.

Over de VS wordt opgemerkt dat de directeur van de NASA in China op bezoek is geweest en dat de twee partijen 'de dialoog op ruimtevaartgebied zullen voortzetten'.