AMSTERDAM - Twee jaar langer onderwijs verhoogt het IQ van jongvolwassenen. Dat gaat in tegen de gedachte dat IQ aangeboren zou zijn.

Noorse onderzoekers publiceren hun onderzoek hiernaar in de nieuwste editie van het tijdschrift PNAS.

Het intelligentiequotiënt of IQ is een getal om intelligentie uit te drukken. Het IQ wordt gemeten met behulp van een test die bestaat uit verschillende onderdelen zoals rekensommetjes, ruimtelijke puzzels en logisch redeneren.

Lang werd gedacht dat intelligentie min of meer vast stond en dat scholing slechts de toepasbaarheid van die intelligentie zou beïnvloeden. De laatste jaren wordt deze veronderstelling bekritiseerd.

In Nature werd enkele weken geleden al aangetoond dat het IQ tijdens de puberteit kan schommelen.

Verband

Eerder was al wel een verband aangetoond tussen onderwijs en IQ, maar dat kon verklaard worden door het feit dat slimme kinderen gemiddeld langer naar school gaan.

De Noren konden het effect van langer naar school gaan uitgebreid bestuderen omdat in de jaren zestig geleidelijk in heel het land het aantal verplichte lesjaren van zeven naar negen werd opgevoerd.

Militaire dienst

Ze verzamelden gegevens van Noorse mannen geboren tussen 1950 en 1958, inclusief de geboorteplaats, het aantal jaren onderwijs dat ze hadden genoten op hun dertigste en de IQ-score die ze behaalden toen ze op hun negentiende in militaire dienst gingen.

De mannen die als kind langer verplicht naar school gingen, scoorden gemiddeld 0,6 punt hoger op de IQ-test. Door de geleidelijke invoering gingen ze gemiddeld 0,16 jaar langer naar school, waardoor een extra jaar onderwijs het IQ gemiddeld met 3,7 punten zou verhogen.

Schoolse manier

De vraag is natuurlijk of de IQ-test daadwerkelijk de intelligentie meet, of dat het een manier is om te testen hoe iemand op een schoolse manier zijn intelligentie weet toe te passen. In dat geval is het niet vreemd dat langer naar school gaan de IQ-score verhoogt.