AMSTERDAM - Klimaatverandering heeft veel invloed op de overlevingskansen en voortplantingssnelheid van insecten en daarmee ook op het toekomstig gebruik van insecticiden in de landbouw.

Ecotoxicologen van het Helmholtz Centre for Environmental Research in Duitsland becijferden aan de hand van de situatie in 1990 verschillende scenario's met verandering in landgebruik en klimaat voor 2090 en publiceerden de resultaten deze week in het tijdschrift Ecological Journal.

Insecticiden komen via afvloeiend regen- en grondwater in het oppervlaktewater van rivieren en meren terecht en hebben een grote invloed op de ecologische balans van deze zoetwaterstromen.

Momenteel is er heel weinig vervuiling in Scandinavische landen omdat het klimaat er voor insecten die het op gewassen gemunt hebben, een stuk minder goed is dan in landen in Zuid- en Midden-Europa.

Sneller

Door de opwarming van de aarde, zullen steeds meer insecten zich 's winters ook in noordelijkere gebieden beter kunnen handhaven en kunnen zich er ook sneller voortplanten.

Dit zorgt ervoor dat er - afgaande op de cijfers van nu - in de toekomst waarschijnlijk meer bestrijdingsmiddelen ingezet zullen worden in grote delen van Europa.

Data

Voor de studie evalueerden de toxicologen data over de hoeveelheid gebruikte insecticiden, de plantsoorten en het landgebruik in de Europese Unie (behalve van Slovenië, Cyprus, Bulgarije en Roemenië).

Daarna vergeleken de onderzoekers de gestelde basissituatie uit 1990 met klimaatscenario's voor 2090. Hiervoor baseerden de onderzoekers zich op het IPCC-klimaatrapport uit 2007 en het zogenaamde A1B-scenario.

Toentertijd was dit het worst-case scenario, waarbij de gemiddelde temperatuur 2,8 graden zou stijgen tegen het eind van de 21ste eeuw. Nu denken veel wetenschappers dat de temperatuur nog verder zal stijgen, aldus onderzoeker Matthias Liess.

Ecologisch risico

Regio's met een heel hoog ecologisch risico bevinden zich momenteel voornamelijk in Spanje, Italië en Frankrijk, maar het risico in grote delen van centraal Duitsland, de Tsjechische Republiek, Noord Frankrijk en Zuidoost Engeland wordt ook steeds groter.

De risico's voor Zweden, Finland en de Baltische staten waren vooralsnog laag, maar de veranderingen zullen daar in de toekomst relatief het grootst zijn. De onderzoekers vermoeden dat het gebruik van insecticiden in Europa zal verdubbelen in vergelijking met 1990, al zullen er wel grote verschillen tussen gebieden blijven bestaan.