AMSTERDAM - De afstand tot de maan is dankzij lasermetingen bekend tot op een centimeter nauwkeurig.

Toch wordt komend weekend een internationale campagne gehouden om die afstand te bepalen, maar dan met behulp van klassieke methoden die ook in de tijd van de Grieken al voorhanden waren.

De campagne wordt georganiseerd door het educatieve tijdschrift The Classroom Astronomer. Op zaterdag 10 december is tijdens de opkomst van de volle maan (aan het einde van de middag) het laatste deel van een totale maansverduistering zichtbaar.

Vanuit andere delen op aarde is de maansverduistering in zijn geheel te zien. Tijdens een totale maansverduistering beweegt de maan door de schaduw van de aarde.

De tijd die de maan nodig heeft om de aardschaduw te doorkruisen, is mede afhankelijk van de afstand tussen aarde en maan. (Die afstand varieert nogal, doordat de maan in een enigszins ellipsvormige baan beweegt.)

Sterren

Ook metingen aan de positie van de maan ten opzichte van de sterren aan de hemel levert een bepaling op voor de afstand: gezien vanuit de ene plaats op aarde staat de maan op een net iets andere positie dan gezien vanuit een andere plaats.

Tijdens de International Measure the Moon Night is het de bedoeling dat er over de hele wereld metingen worden gedaan aan de duur en het verloop van de eclips, en aan de plaats van de maan tussen de sterren.

Die laatste kan bepaald worden op basis van foto's die tijdens de totale verduistering zijn gemaakt. Aan de hand van al die metingen kan de afstand tot de maan worden berekend. Dan zal ook blijken welke van de twee methoden eigenlijk nauwkeuriger is.