PALENQUE - Dat de Maya's zouden hebben voorspeld dat de wereld eind 2012 vergaat, is complete onzin stellen experts.

''Er is geen voorspelling voor 2012'', zegt Erik Velasquez, een etsenspecialist van de Nationale Autonome Universiteit van Mexico, op een bijeenkomst van Mayaexperts donderdag in Mexico. ''Het is marketingbedrog.''

Volgens de Mayakalender valt het einde van een 5126 jaar oude cyclus rond 12 december 2012. Deze zogenaamde dag dat de wereld vergaat luidt slechts een nieuw kalenderjaar in, aldus Sven Gronemeyer, onderzoeker van Mayacodes van de La Trobe Universiteit in Australië.

Opwarming

Er zijn in de loop der tijd ongeveer 15.000 Mayateksten gevonden in het gebied dat vroeger tot het Mayarijk behoorde. Daarvan wijzen er volgens de experts niet meer dan twee naar het jaar 2012.

De Maya's dachten nooit na over de mensheid, de opwarming van de aarde of de voorspelling dat de polen van de aarde zouden smelten, stelde een professor van de Complutense Universiteit in Madrid. ''We projecteren onze zorgen op hen.''