AMSTERDAM - Motivatie is voor het behalen van studiesucces twee maal zo belangrijk als intelligentie.

Dat concludeert arbeidspsycholoog Rutger Kappe in zijn proefschrift (pdf) waarop hij op 29 november promoveert aan de Vrije Universiteit.

Kappe onderzocht leerprestaties en persoonlijkheidskenmerken bij 148 studenten human resource management aan de hogeschool Inholland. Hiervoor volgde hij hen van het begin van hun studie tot aan het begin van hun carrière.

Hij nam de big five test af om de eigenschappen extraversie, goedaardigheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en creativiteit te meten. Daarnaast mat hij het IQ en verschillende ambitie- en motivatiefactoren. Hoewel hij bewijs vond dat intelligentie een rol speelt bij studiesucces, blijkt dat karaktertrekken als doorzettings- en organisatievermogen vijf maal zo belangrijk zijn.

Deze eigenschappen blijken ondergewaardeerd, niet alleen bij docenten en studenten, maar ook bij toekomstige werkgevers, aldus Kappe.

Durf

Die werkgevers en selectiebureau's letten bij hun zoektocht naar nieuwe werknemers vooral op extraverte eigenschappen zoals uitbundigheid en durf. Extraverte kandidaten maken meer kans op een baan en krijgen een hoger startsalaris, terwijl introverte werknemers het niet slechter doen in hun loopbaan.

Kappe pleit voor meer aandacht voor motivatie en zelfdiscipline. Werkgevers, maar ook onderwijsinstellingen zouden op basis van die eigenschappen betere kandidaten kunnen selecteren voor hun banen of studieplekken.