DEN HAAG - De vereniging van universiteiten VSNU gaat bekijken of het wetenschappelijke systeem in Nederland goed in staat is om fraude te voorkomen en of de huidige code voor wetenschapsbeoefening moet worden aangescherpt.

Dat heeft staatssecretaris Halbe Zijlstra (Wetenschap) vrijdag geschreven in antwoord op Kamervragen van de SP en de PvdA naar aanleiding van de bevindingen van de commissie-Levelt. Die deed onderzoek naar de ontslagen frauderende professor Diederik Stapel uit Tilburg.

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening bestaat uit een aantal principes voor goede wetenschapsbeoefening, zoals zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, controleerbaarheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

De VSNU gaat ook onderzoeken of de toegang tot de vertrouwenspersoon, bij wie vermoedens van fraude gemeld moeten worden, laagdrempelig genoeg is. Een van de punten van kritiek van de commissie-Levelt was dat de vertrouwenspersoon in Tilburg de rector magnificus is en dat het een hele stap is om op hem af te stappen bij vage vermoedens van fraude.

Nieuwe regeling

In Tilburg wordt momenteel overigens gewerkt aan een nieuwe regeling, die naar verwachting ingaat vanaf 1 januari 2012. Dan wordt ook bekend wie de functie van vertrouwenspersoon zal gaan bekleden.

Volgens Zijlstra gaan de universiteiten uitzoeken of de bewaartermijnen van data strikter kunnen worden nageleefd.

Onderzoeksgegevens moeten minimaal vijf jaar lang bewaard worden en tijdens die periode moeten de gegevens toegankelijk zijn voor andere wetenschappers.