AMSTERDAM - Als arme landen de efficiënte landbouwpraktijken van de rijke landen overnemen hoeft de benodigde verdubbeling van de voedselproductie nauwelijks ten koste te gaan van de natuur.

Dat schrijven Amerikaanse ecologen van Minnesota's College of Biological Sciences in PNAS deze week.

Wil de aarde in staat zijn om haar verwachte 12 miljard mensen in 2050 te voeden, dan moet de voedselproductie verdubbelen.

In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat dat niet kan zonder schade aan het milieu te berokkenen. Zo is de verwachting dat een natuurgebied zo groot als de VS moet worden omgezet in landbouwgrond om die verdubbeling te behalen.

Bovendien zal de groei van de voedselproductie gepaard gaan met een verhoogde uitstoot van CO2 en stikstof in het milieu. Beide effecten zullen het uitsterven van dieren- en plantensoorten tot gevolg hebben.

Kunstmest

Volgens de Amerikaanse wetenschappers kan dit rampscenario echter voorkomen worden als arme landen de intensieve landbouwmethoden van de rijke landen overnemen en als de ontwikkelingslanden hun kunstmest net zo efficiënt gaan inzetten. In 2005 was de gewasopbrengst in de rijkste landen 300 procent hoger dan in de armste landen.

Als de standaard van de rijke landen wordt uitgerold over het armere smaldeel van de wereld zorgt dat ervoor dat er nauwelijks meer landbouwgrond nodig is en dat de uitstoot van schadelijke stoffen veel minder hoeft te stijgen dan vaak wordt aangenomen, zo concluderen de onderzoekers.