GENEVE - Wetenschappers van de Europese Organisatie voor Kernonderzoek (CERN) hebben opnieuw vastgesteld dat een minuscuul deeltje, het zogenoemde neutrino, sneller gaat dan het licht.

In september was CERN na een eerste experiment al tot die conclusie gekomen, maar stuitte daarbij op wereldwijde scepsis.

De ontdekking van CERN ondermijnt de relativiteitstheorie van Albert Einstein. Die ging ervan uit dat niets sneller kan gaan dan het licht: 300.000 kilometer per seconde.

De ontdekking was wereldnieuws. Maar er was ook twijfel of de metingen wel correct waren uitgevoerd. Ook professor Stephen Hawking, 's werelds beroemdste natuurkundige, vond dat extra experimenten en verduidelijkingen nodig waren.

Experiment

Dat is gebeurd. Bij het experiment worden neutrino's die bij CERN in Genève worden gegenereerd, opgevangen door een ondergrondse detector in het 720 kilometer verderop gelegen Gran Sasso-laboratorium in Italië. In de oorspronkelijke versie werden relatief lange neutrinopulsen van tien microseconden gebruikt.

Dat kwam de onderzoekers op de kritiek te staan dat ze hiermee relatief grote fouten in de gemeten aankomsttijden van de neutrino's introduceerden. Bij de aangepaste versie van het experiment is dat ondervangen door neutrinopulsen te genereren die duizenden keren korter waren (3 nanoseconden).

Dat vergroot de nauwkeurigheid van de gemeten aankomsttijden aanzienlijk, maar tegelijkertijd is het aantal gemeten neutrino's per puls ook veel lager dan voorheen. Hoe dan ook: het resultaat blijft onveranderd.

Laatste woord

Ook bij het nieuwe experiment komen de neutrino's een minieme fractie van een seconde te vroeg over de eindstreep in Gran Sasso.

Maar daarmee is het laatste woord nog niet gesproken: de zoektocht naar andere zwakke punten in het experiment – bijvoorbeeld een kleine afwijking in de synchronisatie van de klokken die in Genève en Gran Sasso worden gebruikt – gaat onverminderd door.