AMSTERAM - Amfibiepopulaties nemen wereldwijd snel af.

Meer dan dertig procent van alle diersoorten op de Rode Lijst van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) bestaat uit amfibieën.

Een nieuwe studie van de universiteiten van Kopenhagen, Madrid en Yale (V.S.) die donderdag in het tijdschrift Nature verschijnt, laat zien dat de gebieden met de grootste verscheidenheid aan amfibieën het meest bedreigd worden.

Amfibieën

Onder de amfibieën vallen kikkers, padden, salamanders en wormsalamanders. Ze hebben, in tegenstelling tot reptielen, geen geschubde huid. De meeste amfibieën hebben twee leefgebieden nodig, namelijk land en water, waarbij het water voor de voortplanting is.

Dat verschillende factoren het voortbestaan van amfibieën bedreigen, is al langer bekend. Voor dit onderzoek bestond er nog vrijwel geen duidelijkheid over de wisselwerking tussen de omgevingsfactoren en de verspreiding van de bedreigingen over de aarde.

Schimmel

Klimaatverandering, verandering in landgebruik en de schimmelinfectie chytridiomycose zijn de grootste bedreigingen voor de dieren. De parasitaire schimmel chytridiomycose groeit op de huid van een kikker of pad. Het geïnfecteerde dier sterft binnen enkele weken.

De onderzoekers legden de drie factoren naast elkaar om zo de geografische verspreiding in relatie tot de wereldwijde verspreiding van amfibieën te begrijpen.

Regio's waar de veranderingen in klimaat en landgebruik groot zijn, hebben te maken met de grootste negatieve impact op amfibieën. Deze twee factoren treden over het algemeen samen op. De gebieden waar de schimmelinfectie de diertjes parten speelt, staan vaak op zichzelf.

De onderzoekers constateerden ook dat de gebieden waar de meeste verschillende soorten amfibieën voorkomen het sterkst bedreigd worden. Plaatsen waar de soortenrijkdom kleiner is, lijken minder last te hebben.

"Onze studie toont aan dat meer dan twee derde van de wereldwijde amfibie-hotspots waarschijnlijk sterk getroffen gaat worden door ten minste een van de drie bedreigingen," vertelt een van de onderzoekers, Miguel Araújo

Andere studies naar de risico's waar amfibieën aan blootgesteld staan, richtten zich in het verleden vooral op één oorzaak. Dat zou een te optimistisch beeld van oplossingen schetsen, aangezien bepaalde factoren dus gezamenlijk optreden (klimaatverandering en landgebruik), suggereren de auteurs.

"Met meer dan dertig procent van alle amfibieën op de rode lijst van de IUCN en het feit dat er nog steeds elk jaar nieuwe bijzondere soorten ontdekt worden, benadrukken onze resultaten de noodzaak naar meer onderzoek voor behoud en actie van deze ernstig bedreigde groep," concludeert Walter Jetz van Yale.