AMSTERDAM - Westerse landen consumeren veel meer goederen en diensten dan zij produceren. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat wordt vaak niet meegewogen in de gebruikelijke methoden om de CO2-voetafdruk per land te berekenen.

Dit blijkt uit een studie door de Carnegie Institution of Washington.

Om te voldoen aan de voorwaarden die in het Kyoto-protocol zijn vastgelegd, moet de binnenlandse uitstoot van CO2 worden teruggebracht. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de CO2-uitstoot die gepaard gaat met het importeren van goederen en diensten.

Wanneer enkel gekeken wordt naar de CO2 die vrijkomt bij de productie van goederen en diensten voor zowel export als binnenlandse consumptie staat de Verenigde Staten bovenaan met een uitstoot van bijna 5800 megaton CO2. China staat op de tweede plek met een uitstoot van 5100 megaton.

De gegevens zijn afkomstig van de Carnegie Institution of Washington- (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de CO2 die vrijkomt bij het consumeren van geïmporteerde goederen. De Verenigde Staten importeren veel producten vanuit de China en zijn daarmee verantwoordelijk voor een deel van de Chinese CO2-uitstoot.

De onderstaande kaart geeft een overzicht van de netto-uitstoot per land. Hierbij is de hoeveelheid CO2 die per land wordt geproduceerd, afgetrokken van de CO2 die vrijkomt bij de gehele binnenlandse consumptie. Veel opkomende economieën produceren veel meer goederen dan zij consumeren en hebben daardoor een negatieve CO2-balans.

De gegevens zijn afkomstig van de Carnegie Institution of Washington - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

Ook Nederland consumeert uiteindelijk meer dan dat er geproduceerd wordt. Uit de cijfers blijkt dat Nederland netto 47,7 megaton aan CO2-uitstoot importeert. Dit staat gelijk aan de uitstoot van 26,5 miljoen auto's een jaar lang op de weg (15.000 km op jaarbasis).