ROTTERDAM - De eerste resultaten van de archeologische opgraving in zee bij Maasvlakte 2 voor de kust van Rotterdam zijn veelbelovend.

Tot nu toe zijn de belangrijkste vondsten een bot van een nog onbekend dier, hazelnootresten en een vuursteen waar pijlpunten van werden gemaakt. Maar Weerts en het onderzoeksteam verwachten de komende tijd nog veel meer boven water te krijgen.

''Het gaat om uniek materiaal dat de kennis vergroot over de mensen die daar zo'n 9000 jaar geleden leefden en jaagden.''

Wat door het stijgen van de zeespiegel onder water is komen te liggen, was in de prehistorie een rivierdelta waar het goed vissen en jagen was. Op een duin werd een tentenkamp opgericht als uitvalsbasis voor de jacht, aldus Weerts.

Het 'verdronken land' uit de Midden-Steentijd ligt op een diepte van 18 tot 20 meter, bij de Yangtzehaven die straks de toegang vormt tot Maasvlakte 2, het grote uitbreidingsproject van de Rotterdamse haven.

Daar wordt de bodem in laagjes afgegraven, waarna de grond aan land in grote installaties wordt gezeefd en de inhoud bestudeerd. Onderzoek op een dergelijke diepte in zee is volgens de rijksdienst uniek in de wereld.

De opgraving op locatie gaat nog een week door. Daarna wordt de gezeefde grond afgevoerd naar werkruimten van de archeologische dienst van de gemeente Rotterdam voor nader onderzoek.