AMSTERDAM - Onderzoek door Australische en Britse wetenschappers wijst erop dat de natuurwetten zoals wij die kennen niet zo onwrikbaar zijn als ze lijken.

Een onderzoek aan driehonderd quasars (verre sterrenstelsels) laat namelijk zien dat de elektromagnetische kracht, die het gedrag van geladen deeltjes regelt, niet overal in het heelal even sterk is (Physical Review Letters, 31 oktober).

De ontdekking is gedaan door heel nauwkeurig naar het lijnenpatroon in de spectra van deze stelsels te kijken. Variaties in de sterkte van de elektromagnetische kracht komen tot uiting in verschillen in de onderlinge posities van deze spectraallijnen.

Eerder meldden dezelfde onderzoekers al dat waarnemingen van 150 quasars met de Keck-telescoop op Hawaï lieten zien dat de elektromagnetische kracht in die verre stelsels een heel klein beetje zwakker is dan hier op aarde.

Vervolgonderzoek

Opmerkelijk genoeg blijkt uit vervolgonderzoek met de Europese Very Large Telescope in Chili dat de elektromagnetische kracht in quasars die aan de andere kant van de hemel staan juist sterker is. Als deze ontdekking kan worden bevestigd, is dat een steun in de rug voor bepaalde versies van de zogeheten 'Theorie van Alles', waarmee fysici de vier bekende fundamentele natuurkrachten onder één noemer trachten te brengen.

Ook zou de graduele verandering van de sterkte van de elektromagnetische kracht erop kunnen wijzen dat het heelal veel groter is dan het 'stukje' dat wij ervan kunnen waarnemen.