Vrijdag 7 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Queen Elizabeth in Australië

Europa draagt niet langer bij aan groei wereldbevolking

Utrecht – Maandag wordt volgens de VN de 7-miljardste wereldburger geboren. Deze bevolkingsgroei vindt inmiddels vrijwel volledig plaats op andere continenten. 

Dit blijkt uit betere bestudering van in mei gepresenteerde bevolkingsstatistieken van de UN Population Division.

In 1999 bereikte de wereldbevolking een omvang van 6 miljard mensen. Volgens de VN-berekeningen zou op maandag 31 oktober 2011 de teller alweer een miljard hoger komen te liggen – alhoewel de exacte datum niet met zekerheid valt vast te stellen.

Van ’s werelds 7e miljard mensen komt 85 procent uit Azië en Afrika. De overige vier bewoonde continenten leveren de resterende 15 procent – zoals deze infographic illustreert. Tussen 1999 en 2011 droeg Europa slechts 1 procent bij aan de mondiale bevolkingsgroei.

Negatieve groeicijfers

Op weg naar de 8 miljard, die volgens de medium variant van VN-voorspellingen over 13 jaar wordt bereikt, levert Europa nul procent van de groei. Vooral in Oost-Europa, maar ook in enkele West-Europese landen is in deze periode sprake van bevolkingsafname.

In bijvoorbeeld Rusland, Oekraïne en Duitsland waren de groeicijfers ook tussen 1999 en 2011 al negatief.

Richting 2024 komt 86 procent van de mondiale bevolkingsgroei op conto van Azië en Afrika. De Aziatische bevolkingsgroei daalt echter tot onder het wereldgemiddelde. Het aandeel van Afrika neemt ondertussen steeds verder toe.


Lees meer over:

Bevolkingsgroei

Aanbevolen artikelen