AMSTERDAM - Het IQ kan significant groeien of verminderen tijdens de tienerjaren. Tot nu toe werd aangenomen dat intelligentie min of meer stabiel bleef.

Dat hebben Britse onderzoekers aangetoond. De onderzoeksgroep koppelt IQ aan veranderende structuren in de hersenen door groei of krimp van grijze stof.

De publicatie van het University College London en het Centre for Educational Neuroscience verscheen woensdag 19 oktober in het tijdschrift Nature.

Onder leiding van neuroloog Cathy Price testte de groep 33 gezonde tieners in 2004 in de leeftijd variërend van 12 tot 16 jaar. Dezelfde tests werden in 2008 op dezelfde groep herhaald. Sommigen presteerden in 2008 beduidend beter, anderen juist veel slechter.

De onderzoekers vonden een duidelijke relatie tussen het verschil in prestatie en veranderingen in de hersenen. Het laatste geeft in ieder geval aan dat er een relatie bestaat tussen de veranderingen in IQ en veranderingen in de hersenen.

IQ-test

Tijdens beide onderzoeken maakten de kinderen een IQ-test en werden verschillende regio's van de hersenen met een MRI-scanner onderzocht. Treffend is dat er een duidelijke relatie lijkt te bestaan tussen de groei van grijze stof van het spraakcentrum en de verbale IQ-score (taalvaardigheden).

Ditzelfde deed zich voor bij een toename van de grijze stof in het hersengebied dat geassocieerd wordt met handbewegingen en de non-verbale IQ-score (abstracte figuren).

De veranderingen van het IQ op het ene gebied en de structuur van de hersens in het corresponderende deel van het brein, gaven niet automatisch ook een verandering op het andere gebied aan.

Schoolkeuze

Het is mogelijk dat de veranderingen te maken hebben met vroeg- of laatbloeiers, maar het kan ook heel goed zijn dat onderwijs een rol speelt.

Volgens Price is het laten afhangen van de schoolkeuze door op vrij jonge leeftijd slechts een keer een toets of IQ-test af te nemen niet verstandig, vooral ook omdat deze studie duidelijk laat zien dat het brein heel plastisch is.