AMSTERDAM - De invloed van televisie op pubers en hoe ze met seksualiteit omgaan, wordt mede bepaald door de moeder-kindrelatie.

Belgisch onderzoek laat nu zien dat meisjes met een goede moeder-kindrelatie risicomijdend worden. Jongens gaan bij een goede relatie met de moeder juist meer risicovol gedrag vertonen.

Wetenschappers van de Katholieke Universiteit Leuven plaatsten hun bevindingen over de verschillen tussen jongens en meisjes 12 oktober online in het tijdschrift Sex Roles.

Stereotype

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een goede moeder-kindrelatie over het algemeen een positieve invloed heeft op de houding van pubers tegenover seks. Hoe beter de relatie met de moeder, hoe minder de jongens en meisjes een vrijpostige of stereotiepe houding hebben tegenover seks.

Hierbij is echter niet gekeken naar de verschillen tussen de seksen. Bij een stereotiepe houding ten opzichte van seks is de man dominant en geobsedeerd door seks en de vrouw is ondergeschikt.

Enquête

De Belgische onderzoekers hielden een enquête onder 1026 jongeren van zestien jaar op negen scholen.

De vragen liepen uiteen van hoe men staat tegenover seks hebben met iemand zonder er een relatie mee te hebben, hoe de rolpatronen tussen mannen en vrouwen zijn, hoeveel televisie per week gekeken wordt en hoe de verbondenheid met de moeder is.

Televisie

Gemiddeld keken de tieners iets meer dan 23 uur televisie per week. Jongens die heel veel televisie keken, hadden een veel stereotypischer idee over seksuele relaties.

Uit het onderzoek blijkt verder dat meisjes die heel veel televisie kijken en een slechte relatie met hun moeder hebben, denken dat mannen heel erg seksueel geobsedeerd zijn.

Volgens de onderzoekers laten hun resultaten zien dat er meer rekening gehouden moet worden met geslacht bij media-onderzoek.