Donderdag 29 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
hersenen

'Er bestaan drie soorten ADHD'

AMSTERDAM - De gedragsstoornis ADHD is onder te verdelen in drie soorten, waarbij mogelijk verschillende hersennetwerken een rol spelen.
Door NU.nl/Jop de Vrieze

Dat concludeert Patrick de Zeeuw, die op 13 oktober promoveert aan het UMC Utrecht.

Kinderen met ADHD zijn slechter in het remmen van impulsief gedrag, zijn minder beloningsgevoelig en hebben problemen met gevoel voor tijd en timing.

Maar, stelt De Zeeuw, bij lang niet alle kinderen komen al die symptomen in dezelfde mate voor.

Tests

Hij liet 57 kinderen met ADHD en 83 gezonde kinderen neuro-psychologische tests doen. Via die tests spoorde hij gedragsafwijkingen op. Van de ADHD-kinderen die slecht scoorden, vertoonde tachtig procent slechts in één van de drie soorten gedrag een duidelijke afwijking.

De meeste kinderen met impulsproblemen zijn dus wel gevoelig voor beloning en straf en hebben ook geen moeite met timing.

Hersennetwerken

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat verschillende hersennetwerken een rol spelen bij de drie typen gedragsafwijkingen. De Zeeuw: 'Dat kinderen met ADHD impulsief gedrag laten zien kan komen doordat ze moeite hebben impulsen te onderdrukken, of doordat ze deze niet goed kunnen timen.

Daar kunnen dus op hersenniveau verschillende netwerken bij betrokken zijn.' De Zeeuw en zijn collega's zijn van plan deze verschillen met behulp van een MRI-scanner in kaart te brengen.

Diagnose

De Zeeuw pleit voor een specifiekere diagnose bij ADHD. 'Als we binnen de stoornis verschillende typen patiënten onderscheiden, kunnen we die in de toekomst wellicht ook passender behandelen.

De Zeeuw verwacht bijvoorbeeld dat medicatie beter aanslaat bij kinderen die vooral moeite hebben met impulscontrole dan met timing.

De diagnose van ADHD wordt nu nog gesteld op basis van symptomen. Het streven is dat tests zoals die De Zeeuw uitvoerde op termijn onderdeel kunnen worden van de diagnose.


Lees meer over:

ADHD

Aanbevolen artikelen