AMSTERDAM - In 2009 ontdekten astronomen dat de 156 kilometer grote planetoïde Minerva twee maantjes met afmetingen van slechts enkele kilometers heeft.

Uit een waarnemingen met verschillende telescopen blijkt dat dit niet het enige bijzondere kenmerk van Minerva is.

Ze is ongewoon bolvormig voor een planetoïde van deze omvang en heeft mogelijk een unieke structuur. Dit voorjaar zijn met de grote Keck-telescoop op Hawaï en een kleine geautomatiseerde telescoop in Arizona metingen verricht om de banen van de beide maantjes nauwkeurig vast te stellen.

Om de precieze vorm van Minerva te bepalen, is een analyse gemaakt van opnamen die de afgelopen dertig jaar van de planetoïde zijn gemaakt, en van Amerikaanse amateurwaarnemingen die op 24 december vorig jaar zijn gedaan toen Minerva een ster bedekte.

Poreus

Uit die analyse blijkt dat Minerva een dichtheid van 1,9 gram per kubieke centimeter heeft. Dat wijst erop dat zij nogal poreus is: dertig procent van haar inwendige bestaat uit lege ruimte.

Toch kan die losse opbouw niet de oorzaak zijn van haar ronde vorm: sommige andere planetoïden met één of meer manen hebben een nog geringere dichtheid en zijn desondanks veel onregelmatiger van vorm.