Vrijdag 30 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

Paddo's veranderen persoonlijkheid

AMSTERDAM - Gebruik van psilocybine, de werkzame stof in 'paddo's', kan een langdurig effect hebben op iemands persoonlijkheid. Sommige deelnemers aan een experiment van de Amerikaanse John Hopkins University waren tenminste zestien maanden lang opener dan voorheen.
Door NU.nl/Desiree Hoving

De wetenschappers publiceerden hun bevindingen online in het tijdschrift Psychopharmacologie. Het onderzoek is opmerkelijk omdat iemands persoonlijkheid normaal gesproken nauwelijks meer verandert als hij de dertig gepasseerd is. Geen enkele studie zou dit soort langdurige persoonlijkheidsveranderingen eerder hebben aangetoond.

Aan de studie deden 52 mensen mee. Na afloop van het experiment vulden de deelnemers een vragenlijst met stellingen in. Openheid werd bijvoorbeeld gemeten door te bepalen of iemand vond dat hij een levendige fantasie had, en of hij veel verschillende emoties en gevoelens ervaarde.

Mystieke ervaring

De toegenomen openheid werd alleen gevonden bij de dertig personen die een mystieke ervaring hadden na het nemen van de drug. Dit zijn volgens de wetenschappers vooral gevoelens van vrede, vreugde, eenheid en onderlinge verbondenheid met alle mensen en dingen. Een controlegroep die geen psilocybine nam, ontbrak in dit onderzoek.

In het algemeen wordt openheid gezien als een van de vijf grote factoren van iemand persoonlijkheid. Daarnaast werden ook extravertheid, emotionele stabiliteit, meegaandheid en zorgvuldigheid gemeten. Maar op deze factoren vonden de onderzoekers geen significante effecten.

Depressie

Uit ander onderzoek blijkt dat psilocybine zowel angst als depressie kunnen verminderen. Deze studie geeft aan dat ook bij gezonde personen veranderingen kunnen optreden.

De wetenschappers waarschuwen echter om deze studie thuis niet te herhalen, omdat een derde van de deelnemers er in eerste instantie angstig van werd. In Nederland is de verkoop en het bezit van paddo's sinds 1 december 2008 verboden.

Aanbevolen artikelen