DELFT - De Nederlandse kennis over grote 'harde' waterbouwkundige werken zoals de jubilerende Oosterscheldekering verwatert. 

Dat zegt hoogleraar Marcel Stive van de Technische Universiteit Delft, een internationaal vermaard expert op het gebied van kustverdediging.

De stormvloedkering in de Oosterschelde, die 25 jaar geleden door koningin Beatrix officieel werd geopend, geldt als het topstuk van de Nederlandse waterbouwkunde.

De kennis die ermee werd opgedaan, werd later toegepast bij de bouw van de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, het in 1991 in gebruik genomen sluitstuk en laatste grote project van de Deltawerken.

Exportproduct

Die kennis ging ook de wereld over als Hollands exportproduct. ''Het is niet overdreven te zeggen dat BV Nederland er miljarden mee heeft verdiend'', aldus Stive. Vooral Nederlandse ingenieursfirma's en baggerbedrijven profiteerden. ''De combinatie TU Delft en Deltawerken heeft enorm veel betekend voor het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland.''

Onder andere in Venetië, Londen en Sint Petersburg werden stormvloedkeringen gebouwd naar Nederlands voorbeeld.

Maar als het gaat om kennis over de bouw van harde waterbouwkundige werken als dammen en keringen, heeft Nederland niet langer meer een absolute toppositie. ''Wij zijn natuurlijk wel betrokken bij de stormvloedkering in New Orleans, maar die was er ook wel gekomen zonder onze bemoeienis'', zegt Stive.

China

Hij wijst op China, waar op waterbouwkundig gebied ''onvoorstelbare'' dingen gebeuren. Chinezen werken zoals wij Nederlanders dat destijds deden bij de bouw van de Oosterscheldekering: ''Je zet de knapste mensen bij elkaar in een soort pressurecooker en gaandeweg los je de problemen op die je tegenkomt.''

Tegenover het verwateren van de kennis over harde projecten staat de nog steeds toenemende kennis over 'zachte' waterbouwkundige projecten in Nederland. Daarbij gaat het om grote projecten als de aanleg van de 2e Maasvlakte en de Zandmotor voor de kust van Ter Heijde. ''Dat zijn, zeg maar, projecten waar de natuur een handje wordt geholpen''.

Met die kennis kan BV Nederland nog altijd zijn voordeel doen, aldus Stive.

De Oosterscheldekering blijft overigens nog altijd buitenlandse belangstelling trekken. Zo begeleidde Stive vrijdag nog de Vietnamse premier Nguyen Tan Dung, die vanuit een helikopter met eigen ogen het '8e wereldwonder' wilde zien.