UTRECHT – Lente-uitjes in de herfst en verse peren in mei: volgens Amerikaanse wetenschappers is het een kwestie van sleutelen aan de biologische klok van onze landbouwgewassen.

Onderzoekers van Yale Universiteit hebben een gen ontdekt dat ervoor zorgt dat de biologische klok van planten geen overuren gaat draaien.

Dankzij dit gen kunnen planten optimaal gebruikmaken van dag en nacht – en valt hun jaarlijkse groeicyclus precies binnen de juiste seizoenen.

In de natuur kunnen planten hierdoor zo efficiënt mogelijk overleven. Voor boeren betekent het echter dat er maar één keer per jaar geoogst kan worden – en met de immer stijgende vraag naar landbouwproducten is dat een praktisch nadeel.

Genetische modificatie

Bij planten die minder van het remmende gen hebben draait de biologische klok sneller, beschrijven de onderzoekers in het vakblad Molecular Cell.

Verdere genetische modificatie gericht op het afzwakken of uitschakelen van het nieuw ontdekte gen zou volgens hen kunnen leiden tot snellere groei en bloeitijden buiten de normale seizoenen om.

Voedselvoorziening

Mogelijk kan zo ook de totale landbouwproductiviteit worden verhoogd. Dit is volgens veel wetenschappers noodzakelijk om in de voedselbehoefte van een steeds verder groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voorzien.

Volgens berekeningen van de VN Population Division wordt rond 31 oktober de 7 miljardste wereldburger geboren.

De voortdurende zoektocht naar extra landbouwgronden is bovendien de drijvende kracht achter ontbossing in tropische regenwouden, met uitstoot van CO2 en verlies aan biodiversiteit tot gevolg.