Donderdag 30 juni 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
malaria

Mysterieuze vermindering malariamuggen in Afrika

UTRECHT - In sommige delen van Afrika verdwijnen de malariamuggen. Wetenschappers zijn het oneens over de oorzaak.

Metingen laten zien dat maatregelen, als het gebruik van klamboes met insecticide, een significante invloed hebben op het verminderen van malaria in sommige landen.

Maar in het Malaria Journal (PDF) is te lezen dat de malariamuggen ook verdwijnen uit regio’s waar weinig tot geen controlemaatregelen zijn getroffen.

In Tanzania, Eritrea, Rwanda, Kenya en Zambia daalt het aantal gevallen van malaria snel. Maar dat is niet alles. Al meer dan 10 jaar worden er muggen gevangen en geteld, in 2004 waren dat er nog meer dan 5000, in 2009 nog maar 14.

Een belangrijke aantekening hierbij is dat de metingen werden verricht in gebieden zonder controlemaatregelen.

Klimaatverandering

Eén van de verklaringen die de onderzoekers geven is klimaatverandering. De veranderende regenval, die vaak buiten het regenseizoen viel, kan de voortplantingscyclus van de muggen hebben verstoord.

Volgens hoofdonderzoeker Dan Meyrowitsch van de Universiteit van Kopenhagen kan de onregelmatige regenval echter slechts een deel van de sterke afname verklaren. Hij acht de kans dat de muggen worden geplaagd door een virus of schimmel veel groter.

Resistentie

De vermindering van malariagevallen levert ook een probleem op. Het testen van medicijnen tegen malaria kan niet doorgaan omdat er simpelweg geen kinderen met malaria over zijn waarop de medicijnen kunnen worden getest. Deze kinderen zullen ook geen resistentie tegen de ziekte opbouwen.

Het is onduidelijk of de muggen volledig uitgeroeid worden of dat ze terug zullen komen met hernieuwde kracht. Als de muggenpopulatie zich herstelt, dan verwacht Meyrowitsch een epidemie, waarin het ziekte- en sterftecijfer veel hoger zal liggen dan normaal. Vooral onder de jongeren die niet eerder aan de ziekte zijn blootgesteld.

Aanbevolen artikelen